عاملیت های فروش

لیست کامل شعب و نمایندگان گلدکیش در سراسر ایران

شرکت گلدکیش در ابتدای شروع به کار، محصولات خود را به صورت عمده و در سراسر کشور توزیع کرد و پس از مدت کوتاهی، همزمان با افتتاح چندین شعبه، تقاضای ایجاد نمایندگی در هر شهر به وجود آمد که موجب توسعه کمی و کیفی در سراسر کشور شد. این عاملیت ها عمدتا در تمام شهرهای کشور پراکنده و بیشتر در کلان شهرها، فعال هستند و تمام فعالیت آنها تحت نظارت شرکت گلدکیش است؛ لذا مشتریان عزیز می توانند با اطمینان خاطر از کیفیت و قیمت محصولات در این عاملیت ها، از نزدیکترین شعبه یا نمایندگی گلدکیش بازدید کرده و اقدام به خرید نمایند. به جهت فیلترهای گلدکیش و اطمینان از کیفیت خدمات نمایندگی ها، در حال حاضر تعداد این شعبه ها و نمایندگی ها حدود 40 مورد است و گلدکیش در نظر دارد که تمام شهرهای کشور عزیزمان را پوشش دهد. در این بخش لیست شرکت گلدکیش را به همراه آدرس و تلفن مشاهده می نمایید؛ موقعیت مکانی هر کدام بر روی نقشه مشخص شده است.

شعبه ها

لیست شعب گروه گلدکیش در سراسر ایران

نام شعبه : قصر بلور

شهر : تهران

نام شعبه : ایرانیان

شهر : تهران

نام شعبه : تاج

شهر : تهران

نام شعبه : فردوس

شهر : تهران

نام شعبه : مشهد

شهر : مشهد

نام شعبه : اطلس مال

شهر : تهران

نمایندگان

لیست نمایندگان مجموعه گلدکیش در سراسر ایران با اطلاعات تماس

کد نماینده : 1745

شهر :تهران

کد نماینده : 2676

شهر :تهران

کد نماینده : 4444

شهر :تهران

کد نماینده : 4571

شهر :تهران

کد نماینده : 3965

شهر :تهران

کد نماینده : 1909

شهر :تهران

کد نماینده : 8293

شهر :تهران

کد نماینده : 4511

شهر :بندرعباس

کد نماینده : 0031

شهر :تبریز

کد نماینده : 4298

شهر :ساری

کد نماینده : 3692

شهر :سمنان

کد نماینده : 8223

شهر :شاهرود

کد نماینده : 4199

شهر :شهرکرد

کد نماینده : 3982

شهر :شهریار

کد نماینده : 4575

شهر :شیراز

کد نماینده : 1729

شهر :قزوین

کد نماینده : 4029

شهر :قزوین

کد نماینده : 0452

شهر :قم

کد نماینده : 4116

شهر :کاشان

کد نماینده : 3138

شهر :ملکان

کد نماینده : 8141

شهر :همدان

کد نماینده : 3205

شهر :همدان

کد نماینده : 4191

شهر :یزد

کد نماینده : 4882

شهر :نیشابور

شعبه های خانه آریایی

لیست شعب خانه آریایی در شمال کشور

خانه آریایی : کلار آباد

شهر : چالوس

خانه آریایی : خزرشهر

شهر : بابلسر

خانه آریایی : ایزدشهر

شهر : نور