سرامیک – زینک

سرگروه محصولات : سرامیک – زینک

محصولات سرامیک و زینک شرکت گلدکیش از بدنه سرامیک و دسته و پایه از فلز زینک ساخته شده است. این گروه از محصول شامل تنوع کاملی از ظروف پذیرایی است.

سرامیک – زینک
Category : Ceramic - Zinc
زیر مجموعه ها
در زیر می توانید تمامی زیر گروه های این محصول را مشاهده کنید