نام محصول : سینی مستطیل گلدکیش مدل گلدن برد سایز متوسط کد GK829443

.
GK829443
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند