نام محصول : بانکه گلدکیش مدل گلدن برد سایز کوچک کد GK829446

.
 GK829446
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند