نام محصول : اردوخوری قلب دو عددی به همراه سینی گلدکیش مدل گلدن برد کد GK829414

.
 GK829414
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند