نام محصول : بانکه گلدکیش مدل گلدن برد سایز متوسط کد GK829447

.
GK829447
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند