نام محصول : بانکه گلدکیش مدل گلدن برد سایز بزرگ کد GK829448

.
GK829448
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند