نام محصول : قندان گلدکیش طرح گلدن بلاسم مدل GK829407

.
GK829407
تا این لحظه، دیگر آیتم های این گروه محصول تعریف نشده اند